Những gì làm bạn đau khổ sẽ dạy bạn nhiều điều.

Benjamin Franklin

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Không Đề 03
Tác giả: Đào Phong Lan
Tập thơ Đào Phong Lan: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Lạy trời,
Đừng để nhau đau
Mài chi một lưỡi dao cau sắc rồi?
Miếng trầu
Không vỏ
Chẳng vôi
Cầm tay lơ đễnh đánh rơi góc vườn
 
Trăng lên lạnh nhạt cuối đường
Ta đi vơ vất không phương trở về
Cỏ đâm nát ngực bờ đê
Dòng sông chảy bởi lời thề bâng quơ …
 
Hình như …
Trời định đổ mưa?
Hay trời cũng chỉ dối lừa nhau thôi???