Books are a uniquely portable magic.

Stephen King

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Khoảng Cách Giữa Lời
Tác giả: Bằng Việt
Tập thơ Bằng Việt: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Biết làm sao! Chúng ta quá nhiều lời
Ngay ở chỗ lẽ ra cần nói ngắn.
 
Bao lần em lẳng lặng
Đủ khiến tôi bàng hòang.
 
Khi phần nói lấn hết được phần sống
Lấn hết mọi điều tiềm ẩn giữa câu
Thì vạn câu thơ cũng thành rẻ rúng
Liệu còn gì vang vọng nữa trong nhau?