Fear keeps us focused on the past or worried about the future. If we can acknowledge our fear, we can realize that right now we are okay. Right now, today, we are still alive, and our bodies are working marvelously. Our eyes can still see the beautiful sky. Our ears can still hear the voices of our loved ones.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
 
Khinh Phì
Tác giả: Bạch Cư Dị
Tập thơ Bạch Cư Dị: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ý khí kiêu mãn lộ
Yên mã quang chiếu trần
Tá vấn hà vi giả?
Nhân xưng thị nội thần
 
Chu phất giai đại phu
Tử thụ hoặc tướng quân
Khoa phó quân trung yến
Tẩu mã khứ như vân
 
Tôn lôi dật cửu uấn
Thủy lục la bát trân
Quả phách Động Đình quất
Khoái thiết Triên Trì lân
 
Thực bão tâm tự nhược
Tửu hàm khí ích chân
Thị tuế Giang Nam hạn.
Cồ Châu nhân thực nhân.
Dịch Nghĩa
Áo cừu nhẹ, rượu béo
Ý khí kiêu căng đầy ngoài đường
Yên ngựa bóng loáng sáng chói cả đám bụi
Ướm hỏi: là những ai đó?
 
Người ta bảo: đó là các quan trong triều
Những người đeo dây ấn đỏ là bậc đại phu
Những người đeo dây thao tía có lẽ là hàng tướng quân
Họ huênh hoang nói rằng đi dự tiệc trong quân
 
Ruổi ngựa phi như mây cuốn
Bình chén đầy chín thứ rượu ngon
Sơn hào hải vị bày la liệt đủ tám món quý
Quả hái: là quýt Động Đình
 
Gỏi làm: là cá Thiên Trì
Ăn no rồi, lòng thỏa thuê khoan khoái
Uống say rồi, khí thêm hăng
Năm ấy đại hạn ở Giang Nam
Ở Cồ Châu người đang ăn thịt người
Dịch Thơ
Đầy đường dáng bộ con cưng,
Ngựa yên bóng nhoáng, sáng trưng bụi hồng.
Hỏi: làm chi đó những ông?
 
Người ta rằng: lũ quan trong đó mà.
Dải điều đều đại phu ta,
Mà đeo dải tía, hoặc là tướng quân.
Khuênh khoang đi chén trong quân,
 
Rộn ràng vó ngựa chạy vần như mây.
Vò, ang chín thứ rượu đầy,
Hải sơn tám bát cỗ bày linh tinh.
Quả dâng, quýt hái Động Đình,
 
Cá Thiên Trì thái, đơm thành gỏi ngon.
Ăn no, khoan khoái tâm hồn,
Rượu say, ý khí hùng hồn càng thêm.
Năm nay hạn hán Giang Nam,
Cồ Châu người mổ người làm thức ăn.
Tản Đà dịch
Đầy đường oai phách nổi,
Yên ngựa trông sáng trưng.
Thử hỏi là ai đó?
Người rằng: bọn nội thần.
 
Dảy điều toàn đại phu,
Dải tía là tướng quân.
Khoe vào dinh dự tiệc,
Ngựa chạy như mây vần.
 
Uống, toàn là rượu quý,
Ăn, bày đủ món ngon.
Quít Động Đình trái ngọt,
Cá Thiên Trì gỏi thơm,
 
Ních no lòng thấy khoái,
Chén khướt khí thêm oai!
Năm ấy Giang Nam hạn,
Cồ Châu người ăn người.
Khương Hữu Dụng dịch