Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested.

Francis Bacon

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Khi Tôi Chết
Tác giả: Sưu Tầm
Tập thơ Sưu Tầm: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Khi tôi chết ai là người xây mộ
Ai sẽ buồn sẽ khóc tiễn đưa tôi
Nấm đất nâu rồi chôn vùi tuổi mộng
Và thiên đường hay ngục tối đó tôi
 
Khi tôi chết ai là người nhỏ lệ
Xót xa dùm số kiếp lắm thương đau
Chốn thế gian đời tôi nhiều khổ hận
Chạy theo tình nên đời mãi lao đao
 
o O o
 
Khi tôi chết lá rừng xây nấm mộ
Giọt sương mù làm lệ tiễn hồn tôi
Vành khăn tang là mây trắng đỉnh đầu
Làn hương nhạt là trùng dương bốc khói
 
o O o
 
Khi tôi chết lòng vẫn còn đau nhói
Bởi hồn tôi là một kiếp lưu linh
Bởi ngày mai đâu thấy ánh bình minh
Khi tia sáng nhỏ nhoi và le lói
 
Khi tôi chết vẫn còn nhiều mong mỏi
Kiếp dương trần thấm đẫm lệ đau thương
Lúc đi xa tôi vẫn mãi vấn vương
Hồn về đâu khi đã lìa khỏi xác ...