Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Khắc Khoải Nhớ Mong
Tập thơ Trần Quốc Hoàn: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Chậm quá rồi, chẳng giữ nổi thời gian
Chẳng thể giữ, em đi, tôi chẳng thể
Thời gian ơi trôi sao vô tình thế?
Em đã đi, tôi chẳng thể làm gì
Cái ngày em ra đi
Mưa đã khóc và lòng tôi cũng khóc
Mưa rơi nặng nhọc
Kỷ niệm xoá nhoà
Em có nhớ những ngày thu đã xa
Em đã nói mùa thu vô tình quá
Cứ ra đi mặc cho những chiếc lá
Úa vàng trong nỗi khắc khoải nhớ mong
Ở nơi nào, em có biết hay không
Anh bây giờ chẳng khác chi chiếc lá
Cứ từng ngày từng ngày tàn tạ
Khắc khoải chờ, khắc khoải nhớ mong em.
 
Hanoi, 17 Sep., 2002