A book that is shut is but a block.

Thomas Fuller

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Kết Luận
Tác giả: Lê Đạt
Tập thơ Lê Đạt: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Đời tốc hành
Một ga xanh sót lại
Một góc tuổi mải tàu
Thơ dại mãi
Tìm nhà quên mất số lớn khôn