Con người là tập hợp những nỗ lực của chính mình.

S.Young

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Kết Luận
Tác giả: Lê Đạt
Tập thơ Lê Đạt: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Đời tốc hành
Một ga xanh sót lại
Một góc tuổi mải tàu
Thơ dại mãi
Tìm nhà quên mất số lớn khôn