We have to walk in a way that we only print peace and serenity on the Earth. Walk as if you are kissing the Earth with your feet.

Thich Nhat Hanh

 
 
 
 
Kể Lể
Tác giả: Tế Hanh
Tập thơ Tế Hanh: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Em bỏ anh là phải lắm rồi!
 
Mến yêu chi kẻ chỉ buồn thôi,
 
Mến yêu chi kẻ bao giờ cũng
 
Ngơ ngác in như lạc giữa đời.
 
Kể từ gặp gỡ buổi ban sơ,
 
Len lẻn thư đi lại mấy tờ
 
Anh đã làm buồn màu giấy trắng
 
Với sầu không cớ, nhớ bâng quơ.
 
Kịp đến trao duyên những chuyện đầu,
 
Trời ơi, anh có nói gì đâu
 
Cho vui, cho đẹp lòng anh tý,
 
Quanh quẩn không qua chuyện tủi sầu.
 
Người ta mạnh mẽ biết bao nhiêu,
 
Lo lắng cho nhau thật đủ điều;
 
Anh chỉ đem tấm lòng yếu ớt
 
Như nhờ, như dựa ở tình yêu.
 
Người ta lo nghĩ đến tương lai:
 
Kết tóc xe tơ, chuyện vững dài,
 
Anh chỉ yêu suông vì anh biết
 
Không làm sung sướng được cho ai.
 
Quen biết em chi tội lắm mà!
 
Anh trông ngày tháng hững hờ qua
 
Mà lo, mà sợ, mà đau đớn;
 
Một phút cùng em một cách xa.
 
...Bây giờ em đã có nơi,
 
Biết phận anh đâu giám trách người,
 
Vội vã, anh đi như trốn tránh;
 
Tấm lòng hết cả những màu tươi.