As a rule reading fiction is as hard to me as trying to hit a target by hurling feathers at it. I need resistance to celebrate!

William James

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Hương Hoa Cau
Tập thơ Vũ Quần Phương: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ngỡ gặp quê nhà ngay giữa phố
Gặp tuổi thơ khi đã bạc đầu
 
Giữa phố hương hoa cau
Sáng đầu hè thanh mát
Hương cau nhẹ mơ hồ
Bay đến tự nơi nao không biết
Có đấy rồi lại mất
Như chơi trò đuổi bắt
Với ngày xưa
 
Hương đuổi bắt
Hay hồn tôi đuổi bắt
Đã có rồi không mất
Không thấy hoa
Nhưng mùi hương thì biết
Cái mùi hương da diết
Tiếng gọi thầm
Xa hút
Một cõi vườn cao vút những thân cau.