In reading, a lonely quiet concert is given to our minds; all our mental faculties will be present in this symphonic exaltation.

Stéphane Mallarmé

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Huế 1998
Tác giả: Đỗ Trung Quân
Tập thơ Đỗ Trung Quân: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Chỗ nào cho bình yên
Thôi ta ngồi với cỏ
Ghế đời chông chênh quá
Chỗ nào cho bình yên?
Ngồi mỏi ta cứ nằm
Mây bay tự nghìn năm
Cuộc đời ầm ĩ quá
Ngủ được thì ngủ đi
Nghe được thì nghe đi
Trong lặng im lá cỏ
Giật mình ai điều gì
Cỏ ung dung trên đá
Thành quách cũ hao mòn
Chỉ tiếng chim bình thản
An trong cành nhãn non