Những trận chiến lớn nhất chính là những trận chiến trong tâm trí chúng ta.

Jameson Frank

 
 
 
 
Hư Ảo
Tác giả: Bảo Cường
Tập thơ Bảo Cường: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Gặp nhau trong phút này
Lại mừng vui hôm nay
Đời ngày mai hư ảo
Trời mưa nắng ai hay