They say love is blind…and marriage is an institution. Well, I’m not ready for an institution for the blind just yet.

Mae West

 
 
 
 
Hư Ảo
Tác giả: Bảo Cường
Tập thơ Bảo Cường: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Gặp nhau trong phút này
Lại mừng vui hôm nay
Đời ngày mai hư ảo
Trời mưa nắng ai hay