Love is like a butterfly, it settles upon you when you least expect it.

 
 
 
 
Hôm Nay
Tập thơ Nguyễn Tất Nhiên: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Khi không tình não nùng buồn
Gót chân ai bỏ con đường nhớ nhung
Gót chân ai nhẹ vô cùng
Dẫm trên xác lá tôi từng tiếng kêu
Gót chân ai bước nhẹ hều
Bước qua tôi, bước, hư nhiều thói quen
 
Khi không tình não nùng buồn
Nhớ hôm qua vẫy tay ngừng ngập bay
Tóc ai ngắn ngắn, như là
Suốt đời chưa chịu thiệt thà chấm vai
Suốt đời khét nắng rong chơi
Kể như hơi hướm bàn tay tôi, thừa
 
Mừng em sớm biết lọc lừa
Biết ngây thơ giả, biết đùa với đau
 
Biệt ly dù ở ga nào
Cho tôi ngồi một toa tàu lãng quên
 
(1974)
Thơ Nguyễn Tất Nhiên, Nxb Nam Á, Paris 1982)