I love to lose myself in other men's minds.... Books think for me.

Charles Lamb

 
 
 
 
Hỏi Thăm Sài Gòn
Tác giả: Nguyên Sa
Tập thơ Nguyên Sa: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Mạnh giỏi không em gái nữ sinh
Hồi này đi học chắc ít bị tụi con trai nó phá
Hồi này tụi nó bị đi cả
Tội nghiệp những con ngựa hoang chạy trên cánh đồng
tuổi trẻ
Bây giờ bị mang vô
Nhớ ngày tụi nó chọi phấn
Tụi nó viết thơ nói bậy bạ
Bỏ qua đi em gái
Đừng phiền tụi nó
Tội nghiệp tụi nó
Nghe em.
 
Em gái bán bar, mạnh giỏi không em cưng
Những thằng đạo đức giả còn sỉ vả các em không
Kệ chúng
Chúng nói cho yên tâm
Thằng Smith hồi này có hay say rượu không
Những ngày say rượu nó còn đánh em không
Ban đêm những chòm lông đầy ngực nó chạm vào tay
Em còn sợ hãi không
Ráng nghe cưng
Nó trả tiền, nó trả tiền, nó trả tiền
Khi nào cực quá chịu hết nổi
Khi nào rầu quá chịu hết nổi
Em hãy đọc một ngàn lần câu thơ chua sót đó
Như anh.
 
Các nhà trí thức chắc mạnh giỏi đều đều
Còn nói chuyện chủ quyền, nói chuyện dân chủ nữa thôi
Cánh cửa đã mở
Chiếc nệm trắng đã trải
Quần áo đã ném xuống sàn nhà
Đèn đã tắt
Các anh còn kêu ca gì
Các anh có hiểu tôi nói gì không?
 
Mạnh giỏi không dì ba, dì tư
Mạnh giỏi không dượng năm, dượng tám
Cái vụ tử tuất của thằng hai con dượng sáu
Để con về sẵn dịp con lo
Thôi dượng đừng khóc nữa
Dượng khóc làm ông ngoại cũng khóc
Dượng biểu tại ngoại khóc làm dượng khóc
Ngoại biểu tại dượng khóc làm ngoại khóc
Thiệt ra tại con
Tại con về không có thằng Hai.
 
Mạnh giỏi không Sài Gòn
Bây giờ là đợt tấn công thứ nhì
Còn nước mắt là giọi thứ mấy
Còn thao thức là đêm thứ mấy
Còn lo âu làm sao đếm
Còn thống khổ làm sao đo
Thôi đừng nói, đừng nói
Hãy gục đầu lên vai nhau.