One does not fall “in” or “out” of love. One grows in love.

Leo Buscaglia

 
 
 
 
Hội Lim
Tác giả: Vũ Đình Minh
Tập thơ Vũ Đình Minh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tôi trót biết đời riêng em trắc trở
Nên hội này em hát chẳng vô tư
 
Nón thúng quai thao em thẹn thùng che má
Hát đắm say cho đứt ruột gan người
Hát như thể cuộc đời toàn nhàn hạ
Chỉ để yêu, để nhớ, để thương thôi
 
Xin gió lạnh đừng lật nghiêng vành nón
Kẻo tôi nhìn thấy nước mắt em rơi…