I find television to be very educating. Every time somebody turns on the set, I go in the other room and read a book.

Groucho Marx

 
 
 
 
Học Dịch Kỳ - 學奕棋
Tác giả: Hồ Chí Minh
Tập thơ Văn Trực: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
學奕棋
 
閑坐無聊學奕棋
千兵萬馬共驅馳
進攻退守應神速
高才疾足先得之
 
眼光應大心應細
堅決時時要進攻
錯路雙車也沒用
逢時一卒可成功
 
雙方勢力本平均
勝利終須屬一人
攻守運籌無漏著
才稱英勇大將軍
 
Học dịch kỳ
 
Nhàn tọa vô liêu học dịch kỳ
Thiên binh vạn mã cộng khu trì;
Tấn công thoái thủ ưng thần tốc,
Cao tài tật túc tiên đắc chi.
 
Nhãn quang ưng đại tâm ưng tế
Kiên quyết thời thời yếu tấn công
Thác lộ song xa dã một dụng
Phùng thời nhất tốt khả thành công?
 
Song phương thế lực bản bình quân
Thắng lợi chung tu thuộc nhất nhân;
Công thủ vận trù vô lậu trước,
Tài xưng anh dũng đại tướng quân.
 
Học đánh cờ
 
Nhàn rỗi đem cờ học đánh chơi,
Thiên binh vạn mã đuổi nhau hoài;
Tấn công, thoái thủ nên thần tốc,
Chân lẹ, tài cao ắt thắng người.
 
Phải nhìn cho rộng suy cho kỹ,
Kiên quyết, không ngừng thế tấn công;
Lạc nước, hai xe đành bỏ phí,
Gặp thời, một tốt cũng thành công.
 
Vốn trước hai bên ngang thế lực,
Mà sau thắng lợi một bên giành;
Tấn công, phòng thủ không sơ hở,
Đại tướng anh hùng mới xứng danh.