Nếu bạn không đủ sức để chịu thua, bạn cũng sẽ không đủ sức để chiến thắng.

Walter Reuther

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Hoài Hương
Tác giả: Bạch Loan
Tập thơ Bạch Loan: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Viễn xứ đông về trắng tuyết bay
Ngóng về quê cũ dạ ai hoài
Thương đồng lúa biếc mơn man gió
Nhớ góc trời xanh bảng lảng mây
Mẹ bước lom khom bên lũy trúc
Em về thấp thoáng dưới nương cây
Còn đâu nắng ấm trời quê mẹ
Nhớ quá đi thôi, lệ chảy dài!