Far more seemly were it for thee to have thy study full of books, than thy purse full of money.

John Lyly

 
 
 
 
Hoài Hương
Tác giả: Bạch Loan
Tập thơ Bạch Loan: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Viễn xứ đông về trắng tuyết bay
Ngóng về quê cũ dạ ai hoài
Thương đồng lúa biếc mơn man gió
Nhớ góc trời xanh bảng lảng mây
Mẹ bước lom khom bên lũy trúc
Em về thấp thoáng dưới nương cây
Còn đâu nắng ấm trời quê mẹ
Nhớ quá đi thôi, lệ chảy dài!