The multitude of books is making us ignorant.

Voltaire

 
 
 
 
Hoa Mua
Tác giả: Phạm Ngọc
Tập thơ Phạm Ngọc: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Bên đường tím cánh hoa mua
Bàn tay em gọi một mùa xuân tôi
Tháng ba thơm nụ môi cười
Gió bay nghìn sợi tóc người ca dao
Tôi vần lục bát lao đao
Thả câu thơ giữa nỗi sầu không tên
Hương trần ngọt lịm lời quên
Hồn tôi trổ đoá ưu phiền đang xuân
Tình ta nắng ngại mưa ngần
Em như cung điện hoàng thành lặng thinh
Nỗi buồn con nước chảy quanh
Chia hai ngả rẽ cũng đành hư hao
Còn gì giữ lại cho nhau
Bài thơ năm cũ tím mầu hoa mua.