I speak in hugs & kisses because true love never misses I will lead or follow to be with you tomorrow.

Unknown

 
 
 
 
Hoa Huệ
Tập thơ Bế Kiến Quốc: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Hoa huệ trắng. Và bức tường cũng trắng.
Sao bóng hoa trên tường lại đen?
 
Em đừng nhìn đi đâu nữa em
Anh không biết vì sao anh có lỗi
Nhưng mãi mãi vẫn còn câu hỏi:
Sao bóng hoa trên tường lại đen…