A book is a garden, an orchard, a storehouse, a party, a company by the way, a counsellor, a multitude of counsellors.

Henry Ward Beecher

 
 
 
 
Hồ Của Hai Ta
Tác giả: Xuân Diệu
Tập thơ Xuân Diệu: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Anh thích lên lầu trường Đại học Bách Khoa
Để nhìn em hồ hoa Thống Nhất
Nước xanh với cây xanh quanh quất
Anh nhìn em trong vắt dưới trời cao
Anh nhớ em, lại đến ngắm yêu hồ
Hồ của đôi ta trước khi xa cách
Một chiều anh đem cho em vừa nghỉ học
Gói qùa thân em ăn dưới gốc cây dài
Ta ngồi trên cỏ cứ tưởng ở Sapa...
Anh thích đón em dưới cây um tùm lá
Như ở giữa đất trời đôi ta là tất cả
Những người yêu thường thích đến thiên nhiên
Bên mép nước đôi ta đã ngồi yên lặng;
Giờ đến trông hồ như thấy bóng em in
Nhìn trên cao, hồ thu dần lại như một trái tim
Không biết tự lúc nào hồ có bóng em đã vào trong lồng ngực.
Ôi! Sóng hồ, cây hồ, mặt hồ là em tất cả
 
Anh thích lên lầu trường Đại học Bách Khoa
Để nhìn đẹp hơn hồ của hai ta;
Thương nhớ triền miên, anh cứ ngồi yên thương nhớ thế...
 
9-1-1966