People sacrifice the present for the future. But life is available only in the present. That is why we should walk in such a way that every step can bring us to the here and the now.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
 
Hiên Mưa
Tác giả: Bùi Chí Vinh
Tập thơ Bùi Chí Vinh: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Một hôm lãng xẹt mưa rơi
Giọt thưa, giọt nặng khiến đời có hiên
Ta vào trú tuổi thanh niên
Chưa hai thứ tóc đã quên thiếu thời
 
Một hôm lãng xẹt mưa rơi
Thất thanh ta gọi " em ơi" đỡ buồn
Ngoài hiên đám trẻ bất lương
Coi thường phụ nữ, cởi truồng tắm mưa
Trong hiên, người lớn chẳng vừa
Nâng ly kể chuyện: ngày xưa đa tình...
Ta ngồi gác cửa văn minh
Uống một mình, thấy hai mình ngất ngư