"It's very important that we re-learn the art of resting and relaxing. Not only does it help prevent the onset of many illnesses that develop through chronic tension and worrying; it allows us to clear our minds, focus, and find creative solutions to problems.",

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
 
Hiện Hình
Tác giả: Bích Khê
Tập thơ Bích Khê: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Gió thiệt đa tình hôn mặt hoa,
Thơm tho mùi thịt bắt say ngà!
Gió đi chới với trong khung trắng
Lộ nửa vần thơ, nửa điệu ca.
 
Tôi ráp lại xem. ôi! sự lạ!
Một người thiếu nữ hiện trong trăng.
Khăn hồng chùi lệ ngấn đôi mắt;
Da thịt phô bầy ý tuyết băng.
 
Nường hé môi ra. Bay điệu nhạc
Mắt như xuân mà ngọt tợ hương:
Ôi sao là khúc Ba sinh lụy
Rào rạt như đầy nỗi cảm thương!
 
Tiếng ngọc, màu trăng quấn quít nường
Phút giây người bộ mỏng như sương.
- Nường tan ra nhạc? - Tan ra nhạc!
Khung trắng trời mây trắng lạ thường!