Americans like fat books and thin women.

Russell Baker

 
 
 
 
Hẹn Em Lần Cuối
Tập thơ Khúc Hồng Thiện: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Biết rằng em sắp lấy chồng
Hẹn em lần cuối chẳng mong chuyện nhiều
Câu buồn vui, đôi ba điều
Câu thương nhớ của những chiều
Chung đôi
Thế mà em
Thế mà tôi
Dửng dưng toàn nói những lời…
Dửng dưng
Giả vờ quên;
Bào tin mừng..
 
Lối đi xưa
Hai đứa từng bước lên
Tưởng rằng đến chỉ mình em
Thêm một ai để trái tim nghẹn lời.