Freedom is not given to us by anyone; we have to cultivate it ourselves. It is a daily practice... No one can prevent you from being aware of each step you take or each breath in and breath out.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
 
Hạnh Phúc Cũ
Tác giả: Bùi Thanh Tuấn
Tập thơ Bùi Thanh Tuấn: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Mùa đông vừa đi qua
Em để lại trên băng ghế
Chiếc áo choàng cũ kỹ
Còn ấm hơi người
 
Anh thức dậy không thấy mặt trời
Không tiếng chim, khu vườn xơ xác!
Em rời xa như mùa đông cáo biệt
Cây nến tàn
Hạnh phúc cũng tan theo.