Books are the bees which carry the quickening pollen from one to another mind.

James Russell Lowell

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Hạnh Phúc Chỉ Là Lời Nói Dối
Tác giả: Ðặng Hoài Anh
Tập thơ Ðặng Hoài Anh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Hạnh phúc chỉ là lời nói dối
Hạnh phúc chỉ là
Lời nói dối
Thôi anh
Bởi nếu không thì
Làm sao
Em phải khóc
Bởi nếu hạnh phúc
Hạnh phúc
Thì những lời hứa của anh phải trở thành sự thực
Sao lại là Hư vô
Hạnh phúc là lời nói dối thật mà
Bởi em đã từng tin
Anh yêu em nhiều lắm
Thế mà
1 buổi chiều đầy nắng
Anh bỏ rơi em trên bến vắng hẹn hò
Nếu anh bảo em chờ
Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược
Nhưng mà anh cứ bước
Chẳng nói lại câu nào
Hạnh phúc không phải là lời nói dối đó sao?
Em đã từng tin hạnh phúc ở trên cao
Nên
Em với
Nghĩ rằng : Với hoài rồi sẽ tới
Vì em sẽ lớn lên
Thế mà chẳng bao giờ hạnh phúc chạm tay em
Mặc dù em đã lớn
Hóa ra hạnh phúc chỉ là cái Người ta tưởng
Hạnh phúc chỉ là
Lời nói dối
Thôi anh!