Không phải tự dưng kim cương có thể sáng lấp lánh.

Mary Case

 
 
 
 
Hái Mồng Tơi
Tác giả: Nguyễn Bính
Tập thơ Nguyễn Bính: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Hoa lá quanh người lác đác rơi
Cuối vườn đeo giỏ hái mồng tơi
Mồng tơi ứa đỏ đôi tay nõn
Cô bé nhìn tay nhí nhảnh cười
 
Cách vườn tiếng gọi khẽ đưa sang
Rẽ lá cô em trốn vội vàng
Quên gỉo mồng tơi bên dậu vắng
Tôi đem nhặt lấy gởi đưa nàng
 
Năm tháng ta vui chốn ngựa hồng
Cảnh xưa gò ngựa một chiều đông
Cây khô dậu đổ mồng tơi héo
Cô bé nhà bên đã có chồng.