If there's a book you really want to read but it hasn't been written yet, then you must write it.

Toni Morrison

 
 
 
 
Hà Nội Vắng Em
Tác giả: Tế Hanh
Tập thơ Tế Hanh: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Thế là Hà Nội vắng em
Anh theo các phố đi tìm ngày qua
 
Phố này bên cạnh vườn hoa
Nhớ khi đón gió, quen mà chưa thân
 
Phố này đêm ấy có trăng
Cùng đi một quãng nói bằng lặng im
 
Phố này anh đến tìm em
Người qua lại tưởng anh tìm bóng cây
 
Anh theo các phố đó đây
Thêm yêu Hà Nội vắng đầy cả em.