Anger is like a storm rising up from the bottom of your consciousness. When you feel it coming, turn your focus to your breath.

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Gửi Về Lam Sơn
Tác giả: Nguyễn Duy
Tập thơ Nguyễn Duy: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Em thanh xuân như ngày xưa của anh
Duới sân trường có một viên sỏi xanh rất nhỏ
Anh cất dấu tuổi trẻ mình ở đó
 
Có khi nào em xới cỏ vườn trường
Mảnh ốc xà cừ lóng lánh ánh lửa
Anh cất dấu tuổi trẻ mình ở đó
 
Em còn đi ngang dòng Nông Giang
Hòn đá tảng kê làm bậc rửa chân
Anh cất dấu tuổi trẻ mình ở đó
 
Cái hố tránh bom anh đào trước nhà Dòng
Ẩn nấp cùng anh có một người bạn nữa
Anh cất dấu tuổi trẻ mình ở đó
 
… Tuổi trẻ anh áo nâu, chân đất
Bữa cháo, bữa khoai, đi cày và đi học
Bụng cồn cào con chữ chạy xiêu xiêu
 
Đâu rồi… lũ bạn trai trời đánh thánh vật
Ông Dậu lao công quang quác la
Nhất quỉ nhì ma, thứ ba học trò!…
 
Đâu rồi… lớp học đêm le lói đèn dầu
Tiếng phản lực xẹt ngang bài thơ cổ
Những câu thơ đầu tiên lặng lẽ gửi loài người
 
Đâu rồi… phút chia li không ai tiễn đưa
Trường sơ tán vào Đông Văn, Đông Phú
Lũ anh đi mỗi đứa một chiến trường
 
Đâu rồi… đứa xanh cỏ, đứa đỏ ngực
Đứa thành lãnh đạo, đứa về làm thuê
Còn anh nghễnh ngãng làm nghề mộng du
 
Chiến tranh đi qua – thời trai anh đi qua
Những ngả đường đạn bom mịt mù thăm thẳm lắm
Về lại trường xưa tìm lại chút ngày xưa
 
Sẽ còn mãi những gì không thể mất
Em vô tư đâu có thấy anh nhìn
Kỷ niệm anh chìm lấp dưới chân em
 
Em có bắt được thì cho anh xin
Anh ngắm lại chứ không sao lấy lại
Mảnh vụn thời gian chắp nối đời người
 
Thế nào em cũng lặp lại anh thôi
Phán xử buồn vui từng mẩu quá khứ
Em thanh xuân như ngày xưa của anh ơi…
 
Tháng 7-1986