I find television to be very educating. Every time somebody turns on the set, I go in the other room and read a book.

Groucho Marx

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Gửi Nhớ Theo Mưa
Tập thơ Trần Quốc Hoàn: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Mưa, mưa mãi, mưa hoài không dứt
Tựa như là nỗi nhớ ở trong tôi
Cứ nhớ nhớ, nhớ hoài, nhớ mãi
Mưa cứ rơi và nỗi nhớ dâng hoài
Ở nơi nào em có nhớ đến tôi
Ở nơi đó, mưa có rơi như vậy?
Nhớ về em, và chợt tôi cảm thấy
Hình như là em gửi nhớ theo mưa.
 
Hanoi, 13 Oct., 2002