Nghịch cảnh là thước đo giá trị của một con người. Tôi trở nên mạnh mẽ hơn sau những khủng hoảng trong cuộc sống.

Lou Holtz

 
 
 
 
Gửi Nhớ Theo Mưa
Tập thơ Trần Quốc Hoàn: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Mưa, mưa mãi, mưa hoài không dứt
Tựa như là nỗi nhớ ở trong tôi
Cứ nhớ nhớ, nhớ hoài, nhớ mãi
Mưa cứ rơi và nỗi nhớ dâng hoài
Ở nơi nào em có nhớ đến tôi
Ở nơi đó, mưa có rơi như vậy?
Nhớ về em, và chợt tôi cảm thấy
Hình như là em gửi nhớ theo mưa.
 
Hanoi, 13 Oct., 2002