When you look at the sun during your walking meditation, the mindfulness of the body helps you to see that the sun is in you; without the sun there is no life at all and suddenly you get in touch with the sun in a different way.

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Gửi Nắng Cho Em
Tác giả: Bùi Văn Dung
Tập thơ Bùi Văn Dung: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Anh ở trong này chưa thấy mùa đông
Nắng vẫn dỏ, mận, hồng, đào cuối vụ
Trời Sài Gòn xanh cao như quyến rũ
Thật diệu kỳ là mùa đông phương Nam.
 
Muốn gửi cho em một ít nắng vàng
Thương cái rét của thợ cày, thợ cấy
Nên cứ muốn chia nắng đều cho ngoài ấy
Có tình thương tha thiết của trong này
 
Anh hiểu sức vươn của những cành đào
Qua giá rét vẫn đỏ hoa ngày Tết
Như cây thông vững vàng trong giá rét
Em hãy làm cây thông xanh nghe em!
 
Khi hai miền cùng vào một vụ chiêm
Hai vựa thóc cũng nặng tình của đất
Cùng vào mùa một ngày vui thống nhất
Hơn lúc nào anh hiểu thấu lòng em
 
Gửi nắng cho em, gửi nắng cho em
Gửi nắng về sưởi ấm những bàn tay
 
Sài Gòn, 12.1975