Most books, like their authors, are born to die; of only a few books can it be said that death hath no dominion over them; they live, and their influence lives forever.

J. Swartz

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Gửi Cháu
Tập thơ Trần Nhuận Minh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Viết sau khi cháu là chủ tịch huyện, nhà bị cướp đêm, cháu bị thương nặng
Cháu ơi,
Nhà quan là phải xa đường
Cái cổng phải kín, cái tường phải cao
Trong nhà ăn ở làm sao
Đừng cho dân biết dân vào dân ra
Tình giai cấp, nghĩa cao xa
Nói trong hội nghị chỉ là nói thôi
Cũng may sự đã thể rồi
Vết thương phải và mặt người… chẳng sao
Mất dù quá nửa hầu bao
Còn tay, tiền của lại vào như không
 
Cháu ơi,
Làm quan là phải đề phòng
Phòng trên, phòng dưới, phòng trong, phòng ngoài
Bây giờ đây cũng Môbai
Tin ai mà chả tin ai mới là…
Giật mình khối chuyện quanh ta
Nghĩ vào thì được, nói ra thì đừng
Chớ mong bè bạn thủy chung
Tung hoa phía trước, phản thùng phía sau
Quan trường là chốn bể dâu
Càng yêu CÁCH MẠNG, càng đau cõi lòng
Lại còn dây dợ lòng vòng
Ngậm ngùi thương cháu mà dòng lệ rơi…
 
2.7.1998