Trở ngại càng lớn, chiến thắng càng huy hoàng.

Moliere

 
 
 
 
Gởi Người Con Gái Huế Xa Quê
Tác giả: Bảo Cường
Tập thơ Bảo Cường: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Những người con gái sông Hương
Xa quê khốn khó dặm trường gian truân
Ngày qua tháng lại Tết gần
Nghe đau xót một tấm thân quê người