Chướng ngại chỉ đe dọa được bạn một khi bạn rời mắt khỏi mục tiêu.

Henry Ford

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Giễu Ngýời Thi Ðỗ
Tập thơ Trần Tế Xương: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Một ðàn thằng hỏng ðứng mà trông,
Nó ðỗ khoa này có sýớng không!
Trên ghế, bà ðầm ngoi ðít vịt,
Dýới sân, Ông cử ngẩng ðầu rồng.