Never get tired of doing little things for others. Sometimes those little things occupy the biggest part of their hearts.

Unknown

 
 
 
 
Giao Thừa
Tập thơ Nguyễn Nhật Ánh: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Trời lên xam xám
Trong bình minh mưa
Lòng ai thong thả
Yêu em rườm rà
Tình không nuôi nấng
Cũng nhiều xa hoa
Trả nợ ngày xa
Yêu nhau tiều tụy
Cuộc tình phung phí
Bên trời tiêu hoang
Nghe mùa kể lể
Cây lên lá vàng
Mắc nợ ngày gần
Suối nguồn đã cạn
Trồng cây lẻ bạn
Bên ngoài hiên mưa
Mùa đông rũ áo
Lòng không giao thừa
Mùa xuân lại đến
Vui buồn đong đưa...