Cuộc chiến thật sự là giữa những gì bạn đã làm, và những gì bạn có thể làm. Bạn so sánh bạn với chính mình chứ không phải ai khác.

Geoffrey Gaberino

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Giao Mùa
Tác giả: Bac Tu
Tập thơ Bac Tu: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Xướng : Bác Từ - Họa: Vũ Kim Thanh
Trời đất giao mùa vạn sắc vân
Cỏ cây hoa lá đứng tần ngần
Vừa xanh ngày trước rung đầu ngõ
Đã đỏ hôm nay rụng kín sân
Chú Hạ ra đi miền xứ lạ
Cô Thu tìm đến chốn quê thân
Rộn ràng sương khói tô mờ ảo
Tấp lập vườn thơ cũng bám chân