Cách bạn sử dụng thời gian quan trọng hơn cách bạn tiêu tiền. Sai lầm về tiền bạc còn có thể chỉnh sửa được, nhưng thời gian thì không bao giờ quay lại.

David Norris

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Giải Vãng Vũ Minh - 解往武鳴
Tác giả: Hồ Chí Minh
Tập thơ Văn Trực: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
解往武鳴
 
既解到南寧
又解返武鳴
鸞鸞曲曲解
徒延我行程
不平
 
Giải vãng Vũ Minh
 
Ký giải đáo Nam Ninh,
Hựu giải phản Vũ Minh;
Loan loan, khúc khúc giải,
Đồ diên ngã hành trình.
Bất bình!
 
Giải đi Vũ Minh 18-11
 
Đã giải đến Nam Ninh,
Lại giải về Vũ Minh;
Giải đi quanh quẹo mãi,
Kéo dài cả hành trình.
Bất bình!
Chú thích
Vũ Minh là một tên huyện thuộc tỉnh Quảng Tây, một địa điểm trên đường bộ từ Tĩnh Tây đến Nam Ninh. Tác giả đã bị giải đến Nam Ninh dọc theo đường sông, nay lại giải lại về phía Tĩnh Tây theo đường bộ.