Tôi biết giá trị của thành công: cống hiến, làm việc chăm chỉ, và sự hy sinh không cần bù đắp cho những việc bạn muốn nó xảy ra.

Frank Lloyd Wright

 
 
 
 
Giấc Mộng Trắng
Tác giả: Nguyễn Duy
Tập thơ Nguyễn Duy: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Rừng xanh chết trắng một thời
Cây giơ xương trắng lên trời mà ghê
Ve kêu trắng xác ngày hè
Lau Khe Sanh trắng xuống khe Đầu Mầu
 
Đi từ trắng rợn cờ lau
Xuôi miền cát trắng vẫn màu trắng thôi
Tuổi hai mươi trắng răng cười
Trắng con đường Chín… bạn tôi không về
 
Nghe trăng trắng khúc nhạc ve
Mênh mông trắng xóa bốn bề hoa lau
Cồn Tiên áo trắng qua cầu
Bạn tôi nằm dưới trắng phau Đông Hà[1]
 
Mùa hạ 1991
Chú thích
1. Khe Sanh, Đầu Mầu, đường Chín, Cồn Tiên, Đông Hà là những địa danh của tỉnh Quảng Trị, nơi diễn ra nhiều trận đánh ác liệt trong chiến tranh chống Mỹ