Love is the only satisfactory answer to the problem of human existence.

Erich Fromm

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Giấc Mơ Công Ty Riêng
Tác giả: Bùi Chí Vinh
Tập thơ Bùi Chí Vinh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Được gọi là "giám đốc"
Nghĩ cũng hách xì xằng
Đặt bút ký cái rẹt
"Lính bắt đầu lănbg xăng"
Tuổi trẻ sớm lập nghiệp
Thường "bạo phát bạo tàn"
Hèn chi nhiều giám đốc
Chưa phát đã... bạo gan!