Làm tốt thì tốt hơn là nói giỏi.

Benlamin Franklin

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Gần
Tác giả: Xuân Diệu
Tập thơ Xuân Diệu: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Anh có nơi thương chốn yêu
Không sợ mây chiều gió sớm
Vui thấy trời xanh hoa chớm
Vì anh biết có em yêu
Em ở trong rừng xa xanh
Rừng xa cũng chưa xa lắm
Cho dẫu rừng xa thăm thẳm
Thì anh cũng tới thăm em
Theo em hình ảnh trong hồn
Tìm em trên cùng trái đất
Nhìn em trong giấc mộng Xuân
Gặp em mặt mừng tay bắt.
 
5-1955