If there's a book you really want to read but it hasn't been written yet, then you must write it.

Toni Morrison

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Em Và Anh
Tác giả: Bùi Kim Anh
Tập thơ Bùi Kim Anh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Em và anh gần với nhau bởi những bất hạnh
Tai ương kéo đến suốt cuộc đời
Giá ta bỏ nhau lúc trẻ để nạn kiếp xé đôi
Những số mệnh bắt cùng gánh chịu
Phải trời hay người cứ đoạ đày
Cho một chút đổ đầy oan nghiệt
Và lịnh trình xui trời xếp đặt
Tính vòng năm đặt ác điểm dừng
Hạnh phúc ít oi lạc giữa nợ trần
Kiếp trước là ai vay mà phải trả
Kiếp trước phải ta gây tai hoạ
Xiết mãi vòng đời trầm luân
Sống bao năm để đến chốn cùng
Nạn kiếp hôm nay biết ngày oan giải
Phải tại người người giơ tay cởi
Phải tại trời trời giáng phúc sinh