"It's very important that we re-learn the art of resting and relaxing. Not only does it help prevent the onset of many illnesses that develop through chronic tension and worrying; it allows us to clear our minds, focus, and find creative solutions to problems.",

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Em Sang Bên Kia Sông
Tác giả: Lưu Quang Vũ
Tập thơ Lưu Quang Vũ: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Em sang bên kia sông
Những ngày mưa dằng dặc
Hạt cốm xanh như ngọc
Se dần trong lá sen.
 
Có muộn lắm không em
Ngày qua không trở lại
Bên kia vùng Thạch Bàn
Trong mưa và trong khói
Những ngả đường lầy lội
Em đi em nghĩ gì?
 
Đã qua cả mùa hè
Chờ em, em chẳng tới
Hết mùa thu ngắn ngủi
Bây giờ đông đã sang.
 
Trách chi lòng em quên
Điều anh chưa nói được
Một tình yêu vô vọng
Có giúp gì em không?
 
Sớm nay em sang sông
Guốc mòn trên vũng lội
Em bao giờ cũng vội
Mưa đầy trời thế kia.
 
Gió bấc đã tràn về
Em có mang áo ấm
Mưa loang tờ giấy mỏng
Có nhắc gì đến anh?
 
Em đi xuống Bát Tràng
Nhìn lò nung lửa thắm
Lòng anh như men rạn
Vỡ trên bình gốm nâu
Đường trơn em hay vấp.
 
Đừng trách anh nhắc nhiều…
Nếu thấy chẳng cần nhau
Lời anh, đừng nhớ lại
Nhưng nếu lòng thương yêu
Đừng quên anh vẫn đợi.
 
Vừa mong vừa sợ hãi
Gặp nhau, rồi ra sao?
Lá sấu rụng rào rào
Nước dâng đồng bãi ngập
Cầu đông, chiều tối lạnh
Biết em về kịp không?