Nếu bạn chưa từng nếm mùi thất bại, tất bạn chưa gặp thử thách thực sự.

Dr Porsche

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Em Ði Iv
Tác giả: Bùi Giáng
Tập thơ Bùi Giáng: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Em ði về cuối chân trời
Vui buồn gánh ðủ nỗi ðời trãm nãm
Tôi dừng dưới bóng trãng rằm
Bài thơ kết thúc tháng nãm thượng thừa
( trích tập thơ Như Sương )