To acquire the habit of reading is to construct for yourself a refuge from almost all the miseries of life.

W. Somerset Maugham

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Em Hiền Như Ma Seour
Tập thơ Nguyễn Tất Nhiên: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Vuốt lưng em tóc dài
Những trưa ngồi quán vắng
Chia nhau tình phôi thai
 
Xa nhau mà không hay
(hỡi em cười vô tội
Đeo thánh giá huy hoàng
Hỡi ta nhiều sám hối
Tính nết vẫn hoang đàng!)
 
Em hiền như ma soeur
Vết thương ta bốn mùa
Trái tim ta làm mủ
Ma soeur này ma soeur
 
Có dịu dàng ánh mắt
Có êm đềm cánh môi
Ru ta người bệnh hoạn
Ru ta suốt cuộc đời
(cuộc đời tên vô đạo
Vết thương hành liệt tim!)
Đưa em về dưới mưa
Xe lăn đều lên dốc
Chở tình nhau mệt nhọc!
 
Đưa em về dưới mưa
Áo dài sầu hai vạt
Khi chấm bùn lưa thưa
Đưa em về dưới mưa
Hỡi em còn nít nhỏ
Chuyện tình nào không xưa?
 
Vai em tròn dưới mưa
Ướt bao nhiêu cũng vừa
Cũng chưa hơn tình rụng
Thấm linh hồn ma soeur