The wise man reads both books and life itself.

Lin Yutang

 
 
 
 
Em Đến
Tập thơ Trần Quốc Hoàn: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Em đã đến cho lá vàng bỡ ngỡ
Chẳng thể rơi buồn bã tháng ngày
Em đã đến cho trời xanh ngất ngây
Thu thay áo và ngàn cây đổi sắc
Em đã đến cho lòng anh rạo rực
Và con tim lại biết đập rộn ràng
Em đã đến cho thu vàng mênh mang
Cho nỗi nhớ lại phủ lên ngày tháng
 
Hanoi, 29 Sep., 2002