Ancient lovers believed a kiss would literally unite their souls, because the spirit was said to be carried in one’s breath.

Eve Glicksman

 
 
 
 
Em Đến
Tập thơ Trần Quốc Hoàn: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Em đã đến cho lá vàng bỡ ngỡ
Chẳng thể rơi buồn bã tháng ngày
Em đã đến cho trời xanh ngất ngây
Thu thay áo và ngàn cây đổi sắc
Em đã đến cho lòng anh rạo rực
Và con tim lại biết đập rộn ràng
Em đã đến cho thu vàng mênh mang
Cho nỗi nhớ lại phủ lên ngày tháng
 
Hanoi, 29 Sep., 2002