If you love someone you would be willing to give up everything for them, but if they loved you back they’d never ask you to.

Anon

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Em Có Bao Giờ
Tác giả: Viễn Phương
Tập thơ Viễn Phương: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Em có bao giờ em hỏi ai?
Vì sao em sống ở nơi nầy?
Từ đâu em đến? Vì sao thế?
Em có bao giờ em hỏi ai?
 
Em có bao giờ nghe kể không?
Trăm con Âu Lạc giống Tiên Rồng
Da vàng máu đỏ, người dân Việt
Vang tiếng bao đời khắp biển đông
 
Em có bao giờ nghe kể chăng?
Giang sơn gấm vóc giữa trời Nam
Tiền nhân xưa đã dày công dựng
Tổ quốc Việt Nam rạng tiếng tăm
 
Em có bao giờ nghe biết chăng?
Một nền văn hiến mấy ngàn năm
Trải bao thế hệ cùng vun đắp
Gìn giữ kho tàng tiếng Việt Nam
 
Em có bao giờ em thấy thương?
Người dân nước Việt rất can trường
Hy sinh bao lớp người nằm xuống
Xây đắp quê hương mãi phú cường
 
Em có bao giờ em nghĩ ra?
Cùng ai gánh vác nước non nhà
Chung nhau gìn giữ nền văn hóa
Rạng rỡ muôn đời Tổ Quốc ta.