Books let us into their souls and lay open to us the secrets of our own.

William Hazlitt

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Em Chờ
Tập thơ Vũ Thị Khương: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Chắc gì anh đến hôm nay
Mà em cứ đợi, tàn ngày, trắng đêm
Hết đi ra cửa ngóng nhìn
Vào nhà ngồi xuống, đứng lên thẫn thờ
Chắc gì anh đến bây giờ
Trà pha để nguội, nhạt mờ vị hương
Chắc gì?
Mà dạ cứ thương
Cứ day dứt cứ vấn vương trong lòng…
Đã yêu, yêu đến tận cùng
Đã thương thương đến nát lòng vì nhau
Chắc gì?
Đã chắc gì đâu?
Hôm nay,
Cả những ngày sau
Em chờ…
 
Bỉm Sơn 1988