I have learned not to worry about love;

But to honor its coming with all my heart.

Alice Walker

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Đường Thu
Tác giả: Bạch Loan
Tập thơ Bạch Loan: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Đường chiều quạnh quẻ nắng vàng hanh
Gió thổi hiu hiu, lá bỏ cành
Lất phất vàng rơi, cây héo hắt
La đà liễu rũ, cảnh buồn tanh
Bên thôn nhấp nhánh dòng sông biếc
Cuối nẻo chập chùng dãy núi xanh
Mắt ngắm xa xăm trời cố lý
Lam chiều lặng lẽ tỏa mong manh