Nothing is worth reading that does not require an alert mind.

Charles Dudley Warner

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Đưa Nhau Đi Dựng Một Giáng Sinh Nàng
Tác giả: Du Tử Lê
Tập thơ Du Tử Lê: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ai nhan sắc? - In khắp cùng trái đất
Chỗ tôi ngồi: tên một tùy tinh
Quay thảm thiết quanh mặt trời: tháng chạp
Hạt mưa còn trong mắt một mai, chinh
.
Ai nhan sắc? - Cả cánh rừng dấy bão
Suối hư không! Người hát? - Giọng như chim
Tình không thật, giống biển môi mặc khải
Chiều tịnh tâm: tê, gắt mật ưu phiền
.
Ai nhan sắc? - Từng mũi kim xí gạt
Tiếp thu tôi. Tim lớn trọng như cây
Đêm không gió! Lấy gì cho lá vẫy
Em không qua! Muông thú phải xa bầy
.
Ai nhan sắc? - Để tôi về bối rối
Với chính mình: Tôi hỏi khẽ: -Vui không?
Tôi thấp thỏm. Tôi đìu hiu quá đỗi
Tôi lăng xăng, tìm kẻ trốn trong lòng
.
Ai nhan sắc? - Âm âm ngày khuất, lấp
Những con đường quên cất hộ mùi hương
Em tan tác trên lưng mùa xám hối
Tôi áo, cơm! Thu, quén lửa, đêm, tàn
.
Ai nhan sắc? - Cầm trên tay Thánh Giá
Trả Giáo Đường câm lặng, tắt theo kinh
Đôi hàng ghế uy nghiêm chờ hối cải
Cửa tôi buồn. Bưng bít. Phúc Âm
.
Ai nhan sắc? - Như một lời chúc phúc
Giữa-chiều-em: quân dữ bỗng quy hàng
Tên ngoại giáo gửi xác, hồn lại Chúa
Đưa nhau đi: dựng một Giáng Sinh, nàng.