The art of reading is in great part that of acquiring a better understanding of life from one's encounter with it in a book.

André Maurois

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Đùa Dai
Tập thơ Nguyễn Vĩnh Tiến: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Những câu ca ẩn nấp trong bức tường
Bậc thềm ngày vẫn hụt xuống
Bụi hoa em mua trong chợ phiên
Không đủ hương thơm cho đêm
 
Chúng ta là đồ chơi của trí nhớ
Hay là đùa dai của những bậc thềm?