I like intellectual reading. It's to my mind what fiber is to my body.

Grey Livingston

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Đủ Chưa Anh
Tác giả: Ðặng Hoài Anh
Tập thơ Ðặng Hoài Anh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Đủ chưa anh
Khi đã làm con tim em khô héo
Đường cũ ngày nào giờ nghiêng nghiêng tròn _méo
Em chẳng còn về lối ấy nữa đâu
Đủ chưa anh
Khi đã làm em đơn lẻ suốt canh thâu
Chờ đợi mãi 1 người không thể đến
Ký ức cũ giờ quên lời ước hẹn
Nên nông nổi 1 thời chìm trong tiếng mưa rơi
Đủ chưa anh
Khi đã buông lời gian dối để rồi thôi
Tình vụt đến rồi vỡ òa thương nhớ
Em khóc mãi _Trăng ko tròn được nữa
Anh hãy về
Như thế
Đủ rồi anh!