The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you'll go.

Dr. Seuss

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Dòng Sông Một Bờ
Tập thơ Nguyễn Khắc Thạch: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Có một dòng sông mang tên em,
Dòng sông anh tự đặt
Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền.
 
Có một dòng sông trôi vào lãng quên,
Nước trong như nước mắt
Điều chưa đến mà sao thấy mất?
 
Có một dòng sông chỉ có một bờ,
Phía bờ kia quay mặt.
Dòng sông anh không qua được bao giờ…