Tôi luôn cố gắng làm những gì tôi chưa biết và nhờ đó, tôi có thể làm được những điều tưởng như ngoài khả năng của mình.

Pablo Picasso

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Đồng Dao Cho Người Lớn
Tập thơ Nguyễn Trọng Tạo: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Có cha có mẹ có trẻ mồ côi
Có ông trăng tròn nào phải mâm xôi.
 
Có cả đất trời mà không nhà ở
Có vui nho nhỏ có buồn mênh mông.
 
Mà thuyền vẫn sông mà xanh vẫn cỏ
Mà đời vẫn say mà hồn vẫn gió.
 
Có thương có nhớ có khóc có cười
Có cái chớp mắt đã nghìn năm trôi.
 
1992